Organisation

Högskolestyrelse och ledning

Enligt högskolelag och högskoleförordning finns vid Högskolan en styrelse med övergripande ansvar för verksamheten.

Närmast under styrelsen finns för ledningen av verksamheten en rektor. Högskolestyrelsen och rektor är Högskolans högsta ledning - högskoleledningen.

Undervisning och forskning

Högskolans organisation består av tre akademier, bibliotek, registratur och arkiv samt gemensam förvaltning.

  1. Akademier
    - Akademin för hälsa och arbetsliv

    - Akademin för teknik och miljö
    - Akademin för utbildning och ekonomi
  2. Bibliotek
  3. Rektors kansli

Högskolans gemensamma administration

Högskolans gemensamma förvaltning består av utbildningsstöd, kommunikation och samverkan samt infrastruktur och service.

Organisationsschema för Högskolan i Gävle

Fig. Organisationsschema för Högskolan i Gävle

  Publicerad av: System