Rektors kansli

Rektors kansli bereder ärenden på uppdrag av rektor och tillhandahåller administrativt stöd till högskolestyrelsen, rektor, prorektor samt till Utbildnings- och forskningsnämnden.

I uppgifterna ingår bland annat att

  • leda Högskolans kvalitetsarbete
  • leda arbetet med att upprätta årsredovisning och budgetunderlag
  • samordna och inneha systemansvaret för Högskolans miljöledningsarbete
  • leda arbetet med verksamhetsplanering
  • samordna högskoleövergripande frågor som rör utbildningens huvudområden och program

 

Kontakt

Kontaktperson:
Rektors sekreterare
Sandra Eklund
Postadress:
Högskolan i Gävle 801 76 Gävle

Besöksadress: Rum 21:416 Oden (hus 21) Kungsbäcksvägen 47 Gävle

Telefon: (växel): 026-64 85 00 direkt 026 - 64 85 94

E-post: sandra.eklund@hig.se

Fax: 026-64 86 86

  Publicerad av: Veronica Liljeroth