Vårt arbete för en hållbar utveckling

Högskolan i Gävle miljöcertifierades enligt ISO 14001 i juli 2004, som andra lärosäte i Sverige. Certifieringen omfattar undervisning och forskning i samverkan med det omgivande samhället. Vi ligger i framkant vad gäller arbetet med hållbar utveckling och är oerhört stolta över det!

Hos oss är gräset alltid lite grönare

Hållbar utveckling betyder för oss att vi satsar på arbetsmiljön för vår personal, studiemiljön för våra studenter, långsiktighet i vårt resursanvändande och har aktivt kvalitetsarbete. Kort sagt - vi sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö.

 

Aktuellt


Extern revision och omcertifiering

Den 9-10 maj blev det omcertifiering av HiGs miljöledningssystem med goda resultat

Inspirationsdag 2017

Planering av Inspirationsdagen 2017 har börjat. Preliminärt datum är Onsdagen den 19 april och med Tema "Återbruk"