Kontaktpersoner i Rådet för hållbar utveckling - RHU

Ordförande RHU

Helena Johansson
Kvalitetssamordnare
Telefon: 026-64 82 67
E-post: helena.johansson@hig.se

Systemansvarig för miljöledningssystemet

Rose-Marie Löf
Telefon: 026-64 88 96
E-post: rose-marie.lof@hig.se

 

Rådet för hållbar utveckling

E-post: Rådet för hållbar utveckling, rhu@hig.se

Akademiers och enheters miljöarbete

Se respektive miljösamordnare i Rådet för hållbar utveckling (RHU)

Vårt arbete för en hållbar utveckling