Kontaktpersoner i Rådet för hållbar utveckling - RHU

Ordförande RHU

Helena Johansson
Kvalitetssamordnare
Telefon: 026-64 82 67
E-post: Helena.Johansson@hig.se

Systemansvarig för miljöledningssystemet

Annika Johansson
Telefon: 026-64 84 45
E-post: ajh@hig.se

 

Rådet för hållbar utveckling

E-post: rhu@hig.se

Akademiers och enheters miljöarbete

Se respektive miljösamordnare i RHU:
Rådet för hållbar utveckling (RHU)

Vårt arbete för en hållbar utveckling