Rådet för hållbar utveckling (RHU)

Rådet för hållbar utveckling (RHU) är Högskolan i Gävles särskilda organ för information, planering och samordning av miljöledningsarbetet. I rådet sitter Högskolans miljösamordnare och representanter från olika enheter, samt en studentrepresentant.

Kontaktuppgifter till RHUS:s medlemmar


Namn

E-post

Telefon

Ordförande

Helena Johansson

heajoo@hig.se

026-648267

Systemansvarig

Annika Johansson

ajh@hig.se

026-648445

Högskolegemensam förvaltning

Maria Åstrand Swenneke

mas@hig.se

026-648535

Biblioteket

Karin Meyer Lundén

karin.meyer@hig.se

026-648919

Akademin för utbildning och ekonomi

Jonas Kågström

jkm@hig.se

026-648775

Akademin för teknik och miljö

Rose-Marie Löf

roelof@hig.se

026-648896

Akademin för teknik och miljö

Leif Claesson

lcn@hig.se

026-648129

Akademin för hälsa och arbetsliv

Mikaela Willmer

mikaela.willmer@hig.se

026-648177

Studentkåren

Daniel Ringström

Nås via studentkåren:
kontakt@geflestudentkar.se

 

I samband med att Högskolan intensifierade arbetet med hållbar utveckling bytte rådet namn från "Miljörådet" till nuvarande "Rådet för hållbar utveckling" eftersom det speglar verksamhetsinnehållet på ett bättre sätt.

Vårt arbete för en hållbar utveckling