Frågeformulär

Quick Exposure Check, QEC

QEC är en riskbedömningsmetod för bedömning av muskuloskeletal riskexponering. För att använda metoden bör man ha utbildning i den eller tillräcklig belastningsergonomisk kunskap för att i sin bedömning av en arbetssituation eller arbetstagare, kunna ta hänsyn till faktorer som QEC inte tar hänsyn till men som måste vägas in för att göra en tillförlitlig bedömning.

För frågor kring QEC, kontakta Per Lindberg, 026/64 87 59, per.lindberg@hig.se

QEC manualPDF (pdf, 248.6 kB)
QEC formulärPDF (pdf, 578.9 kB)

Mäta symtom och funktionsbegränsningar

ProFitMap - ett formulär för att mäta symtom och funktionsbegränsningar hos ländryggspatienter - kan användas av både forskare och kliniker för att undersöka, följa och utvärdera behandling med avseende på ländryggspatienternas symtom och funktion.

Klicka här för att se materialetöppnas i nytt fönster

Publicerad av: Lena Åminne

Sidansvarig: Annika Strömberg

Sidan uppdaterades: 2013-01-18

Publicerad av: Lena Åminne

Sidansvarig: Annika Strömberg

Sidan uppdaterades: 2013-01-18

Högskolan i Gävle | 801 76 Gävle | Telefon 026 - 64 85 00 | Fax 026 - 64 86 86 | © Högskolan i Gävle 2008
Högskolan är miljöcertifierad enligt ISO 14001