Förebygga, diagnostisera och behandla

Medicinsk vetenskap är ett kunskapsområde där ämnen som anatomi, fysiologi, mikrobiologi, immunologi, farmakologi och sjukdomslära studeras i syfte att kunna förebygga, diagnostisera och behandla sjukdomar.

Utbildning

Kurser i medicinsk vetenskap ingår i sjuksköterskeprogrammet och specialistsjuksköterskeprogrammen..

Forskning

Forskning bedrivs bl.a. inom områdena "att leva med långvarig ohälsa" och vårdutbildning, där forskningen syftar till att utveckla, forskningsanknyta och säkerställa kvalitén i utbildningar.
Forskning
Forskare
Doktorander

Kontakt

Ämnesansvarig
Lena Thunander Sundbom
Universitetsadjunkt
026-64 82 96
lena.thunandersundbom@hig.se

Akademin för hälsa och arbetsliv