Respekt för människors lika värde


Kunskapsområdet är kopplat till människan/patienten i en vårdmiljö där det praktiska arbetet sker för att främja hälsa/välbefinnande, förebygga ohälsa och lindra lidande. Det praktiska arbetet kännetecknas av respekt för människors lika värde.

Utbildning


Du kan läsa både programkurser och fristående kurser inom ämnesområdet. Våra program är:

Våra fristående kurser spänner över områden som omvårdnad vid olika sjukdomstillstånd, handledning, vetenskap och metod. Kurserna finns under rubriken Omvårdnad/omvårdnadsvetenskap.

Forskning


Forskningsprojekt
Forskare
Doktorander

Samverkan


Uppdragsutbildning

Personal


Personal inom vårdvetenskap

Kontakt

Ämnesansvarig
Annika Nilsson
Universitetslektor
026-64 82 82
ans@hig.se

Akademin för hälsa och arbetsliv