Per Lindberg

Per Lindberg ingår i Forte-centret "Kroppen i arbete - från problem till potential" vid Centrum för belastningsskadeforskning. Han disputerade 2006 vid Karolinska Institutet på en avhandling om arbetsförmågans kontinuum och särskilt vad som främjar en excellent arbetsförmåga och hälsa. Per Lindbergs huvudsakliga forskning handlar om olika aspekter på den friska arbetsplatsen, en arbetsplats som främjar både medarbetarnas välbefinnande och företagets livskraftighet. Ett annat forskningsområde handllar om riskbedömningsmetoder. Per Lindberg undervisar om friskfaktorer i arbetslivet liksom belastningsergonomi och belastningsergonomisk riskbedömning både i Sverige och utomlands.

 

 

Aktuell forskning

  • GodA - God arbetsmiljö och frisk arbetsplats. Ett longitudinellt interventionsprojekt som testar en modell som sammankopplar arbetsmiljö, anställdas välbefinnande och företagsutveckling.
  • Synergonomisk riskbedömning - utveckling av ett synergonomisk riskbedömningsinstrument.
  • En sytematisk litteraturgenomgång kring determinanter för positiv psykisk hälsa och välbefinnande på jobbet

Senaste publikationerna

Hämphälä, H., Zetterberg, C., Lindberg, P., Heiden, M. & Nylén, P. (2017). A risk assessment method for visual ergonomics, VERAM. . [Mer information]
Lindberg, P., Karlsson, T., Strömberg, A., Gustafsson, S. & Anderzén, I. (2017). Can a systematic participative method for procesing workplace survey data enhance organizational communication skills?. . [Mer information]
Lindberg, P., Karlsson, T., Nordlöf, H., Engström, V. & Vingård, E. (2017). Factors at work promoting mental health and wellbeing - a systematic litterature review. . [Mer information]
Lindberg, P., Karlsson, T., Nordlöf, H., Engström, V. & Vingård, E. (2017). Factors at work promoting mental health and wellbeing at work – a systematic literature review. . [Mer information]
Hemphälä, H., Zetterberg, C., Lindberg, P., Heiden, M. & Nylén, P. (2016). A risk assessment method for visual ergonomics. NES2016 - ERGONOMICS IN THEORY AND PRACTICE - Proceedings of 48th Annual Conference of Nordic Ergonomics and Human Factors Society. Kuopio: School of Medicine , Faculty of Health Sciences : University of Eastern Finland. Länk [Mer information]

Text

Kontakt

Namn:
Per Lindberg
Universitetslektor
Avdelningen för arbets- och folkhälsovetenskap/
CBF, Centrum för belastningsskadeforskning

Postadress:
Högskolan i Gävle
801 76 Gävle

Besöksadress:
Kungsbäcksvägen 47
Gävle

E-post:
per.lindberg@hig.se

Telefon:
Växel: 026-64 85 00
Direkt: 026-64 87 59

Per Lindberg