Akademin för hälsa och arbetsliv

Arbetshälsovetenskap

Arbetsrelaterade belastningsskador

Målet med forskning kring arbetsrelaterade belastningsskador är att öka kunskaperna om orsakerna bakom arbetsrelaterade belastningsskador, hur man förebygger belastningsskador i arbetslivet och hur man kan rehabilitera de som drabbas.

Det saknas effektiva metoder för att förebygga och rehabilitera de vanligaste typerna av belastningsskador. En viktig orsak är att forskningen inte i tillräcklig omfattning kunnat förklara de komplexa samspelen mellan de faktorer på samhälls-, organisations- och individnivå som ligger bakom belastningsskador. En annan orsak är att den kunskap som finns inte fått tillräckligt bra genomslag i arbetslivet och inom behandling och rehabilitering.

En effektiv insats för förebyggande och behandling kräver att forskningen griper över många vetenskapliga discipliner, och ett målinriktat samarbete med samhälls- och näringslivsaktörer.
 

Forskningen vid Centrum för belastningsskador, CBF, är indelad i fem program

  • Fysisk och mental variation
  • Visuell ergonomi
  • Kostnadseffektiv mätning av fysisk belastning
  • Arbetsmiljöarbete och ledarskap
  • Diagnos och rehabilitering av belastningsbesvär
Akademin för hälsa och arbetsliv