Akademin för hälsa och arbetsliv

Student på sjuksköterskeprogrammet

Här finns information till dig som är student på Sjuksköterskeprogrammet

Huvudområdet omvårdnad

Huvudområdet omvårdnadPDF (pdf, 404.2 kB)

Riktlinjer för skriftliga examinations- och studieuppgifter

I sjuksköterskeprogrammets kurser ingår många skriftliga uppgifter. Dessa texter ska vara akademiskt skrivna.

  1. Riktlinjer för skriftliga uppgifterPDF (pdf, 20.6 kB)
  2. Försättsblad studie- eller examinationsuppgiftPDF (pdf, 40.5 kB)

Ansökan om byte av studieort

Ansökan om byte av studieort inför termin 3PDF (pdf, 153.2 kB)

Återbetalning av utlägg

Ansökan om återbetalning av utlägg för PPD-test/BCG-vaccinationPDF (pdf, 89.2 kB)

Examensarbete

E-publicering av examensarbete

E-publicering innebär att studenten själv lägger in examensarbetet i dess slutgiltiga/godkända version i databasen DiVA.

Riktlinjer för examensarbete

Bedömningsformulär och instruktion

Bedömningsformuläret AssCe är ett underlag för diskussion mellan student och handledare vid bedömning av studentens professionella utveckling.

Dispens - ombedömning tentamen

Ansökan om dispens för att få påbörja kurs i programPDF (pdf, 161.3 kB)
Ansökan om ombedömning av tentamenPDF (pdf, 46.5 kB)

Kontakt

Bernice Skytt, Utbildningsledare
026-64 82 85
bernice.skytt@hig.se

  1. Akademisekreterare

  Publicerad av: Anders Mattsson

Akademin för hälsa och arbetsliv