Akademin för hälsa och arbetsliv

Student på sjuksköterskeprogrammet

Här finns information till dig som är student på Sjuksköterskeprogrammet

Huvudområdet omvårdnad

Huvudområdet omvårdnadPDF (pdf, 404 kB)

Riktlinjer för skriftliga examinations- och studieuppgifter

I sjuksköterskeprogrammets kurser ingår många skriftliga uppgifter. Dessa texter ska vara akademiskt skrivna.

  1. Riktlinjer för skriftliga uppgifterPDF (pdf, 21 kB)
  2. Försättsblad studie- eller examinationsuppgift (pdf-format)PDF (pdf, 41 kB)
  3. Försättblad studie- eller examinationsuppgift (Word-format)Word (word, 210 kB)

Ansökan om byte av studieort

Ansökan om byte av studieort inför termin 3PDF (pdf, 153 kB)

Återbetalning av utlägg

Ansökan om återbetalning av utlägg för PPD-test/BCG-vaccinationPDF (pdf, 89 kB)

Examensarbete

E-publicering av examensarbete

E-publicering innebär att studenten själv lägger in examensarbetet i dess slutgiltiga/godkända version i databasen DiVA.

Riktlinjer för examensarbete

Verksamhetsförlagd utbildning, VFU 

Sjuksköterskeprogrammet är en akademisk utbildning där Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) ingår i tre av programmets kurser, dessutom ingår det fältstudier inom olika verksamhetsområden i ytterligare två kurser.

KLIPP

Bostäder

Om du behöver ordna boende på den ort där du har din vfu ordnar du det själv. Här finns några tips:

Här hittar du rutiner och vägledning för dig som student i din verksamhetsförlagda utbildning:

Bedömningsformulär och instruktion

Bedömningsformuläret AssCe är ett underlag för diskussion mellan student och handledare vid bedömning av studentens professionella utveckling.

Kontakt

Marit Silén, Utbildningsledare 
marit.silen@hig.se
070-713 89 12

  1. Akademisekreterare

  Publicerad av: Anders Mattsson

Akademin för hälsa och arbetsliv