Akademin för hälsa och arbetsliv

Student på Socionomprogrammet

Byte av studieort

Kontakt

Ämnesansvarig
Yvonne Sjöblom
Professor
026-64 82 54
yvonne.sjoblom@hig.se

Utbildningsledare socionomprogrammet
Marie Löhman
026-648263
mln@hig.se

Akademisekreterare                             
Marie Åhrman                                        
026-64 82 38, maa@hig.se


  Publicerad av: Anders Mattsson

Akademin för hälsa och arbetsliv