Akademin för hälsa och arbetsliv

Student på Vård av äldre

Här finns information till dig som är student på Specialistsjuksköterskeprogrammet -inriktning vård av äldre 60 hp

Riktlinjer för skriftliga examinations- och studieuppgifter

I sjuksköterskeprogrammets kurser ingår många skriftliga uppgifter. Dessa texter ska vara akademiskt skrivna.

  1. Riktlinjer för skriftliga uppgifterPDF (pdf, 21 kB)
  2. Försättsblad studie- eller examinationsuppgiftPDF (pdf, 41 kB)

Specialistsjuksköterskeprogrammet

med inriktning mot vård av äldre, 60 hp

  1. Utbildningsplanöppnas i nytt fönster

Examensarbete

E-publicering av examensarbete

E-publicering innebär att studenten själv lägger in examensarbetet i dess slutgiltiga/godkända version i databasen DiVA.

  1. Publicera din uppsatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Riktlinjer för examensarbete

  1. Anhållan om tillstånd från verksamhetschefWord (word, 42 kB)
  2. Exempel informationsbrev enkätWord (word, 27 kB)
  3. Exempel informationsbrev intervjuWord (word, 26 kB)
  4. Hur deltagarna identifieratsWord (word, 13 kB)
  5. Forskningsetiska rådet

Kontakt

Bernice Skytt, utbildningsledare
026-64 82 85
bernice.skytt@hig.se

Annica Ernesäter, biträdande utbildningsledare
026-64 84 04, anaerr@hig.se

  1. Akademisekreterare

  Publicerad av: Anders Mattsson

Akademin för hälsa och arbetsliv