Avdelningen för bygg-, energi- och miljöteknik

Avdelningschef

Ulf Larsson, universitetsadjunkt, tekn.lic.
Tel: 026- 64 87 91
Mobilnummer: 070-648 79 23
E-post:ulf@hig.se

Ämnesansvariga

Energisystem och Byggnadsteknik

Ämnesansvarig byggnadsteknik och Energisystem
Bahram Moshfegh, professor
Tel: 026-64 88 04
E-post: bahram.moshfegh@hig.se

Bitr ämnesansvarig energisystem:
Nawzad Mardan, universitetslektor
Tel: 070-191 37 07
E-post: nawzad.mardan@hig.se

  1. Energisystem

Bitr ämnesansvarig byggnadsteknik:
Johan Norén, universitetsadjunkt, tekn.lic.
Tel: 070-790 66 18
E-post: jnn@hig.se

Inomhusmiljö

Ämnesansvarig:
Mats Sandberg, professor
Tel: 026-64 81 39
E-post: mats.sandberg@hig.se

Industridesign

Ämnesansvarig:
Lars Löfqvist, universitetslektor
Tel: 026-64 87 42
E-post: laslot@hig.se

Laboratorium och byggd miljö

Ansvarig:
Elisabet Linden, forskningsingenjör
Tel: 026-64 81 52
E-post: elisabet.linden@hig.se

Miljöpsykologi

Ämnesansvarig:
Patrik Sörqvist, professor
Tel: 073-658 72 03
E-post: pst@hig.se

Miljöteknik och Kemi

Ämnesansvarig:
Ola Norrman Eriksson, universitetslektor
Tel: 026-64 81 45
E-post: oeo@hig.se