Avdelningen för elektronik, matematik och naturvetenskap

Avdelningschef, biträdande akademichef

Magnus Isaksson, professor
Tel:  026-64 82 49
Mobilnummer:  070-3608249
E-post:  min@hig.se

Ämnesansvariga

Elektronik och fysik

Ämnesansvarig
Niclas Björsell, universitetslektor
Tel:  026-64 87 95
Mobilnummer:  076 - 855 57 88
E-post:  niclas.bjorsell@hig.se

  1. Elektronik och fysik

Matematik och statistik

Ämnesansvarig
Iiris Attorps, professor
Tel:  026-64 87 86
E-post:  ias@hig.se

  1. Matematik och statistik