Avdelningen för industriell utveckling, IT och samhällsbyggnad

Avdelningschef

Jonas Boustedt, universitetslektor datavetenskap
Tel: 026-64 87 72
E-post: jbt@hig.se

Ämnesansvariga

Besluts-, risk- och policyanalys

Ämnesansvarig
Ulla Ahonen-Jonnarth, universitetslektor
Tel: 026-64 89 79
E-post: uah@hig.se

Datavetenskap

Ämnesansvarig
Douglas Howie, universitetsadjunkt, MSc
Tel: 026-64 88 62
E-post: dhe@hig.se

Industriell ekonomi

Ämnesansvarig
Lars Bengtsson, professor
Tel: 026-64 88 02
E-post: lbn@hig.se

Maskinteknik

Ämnesansvarig
Kourosh Tatar, universitetslektor
Tel: 026-64 81 57
E-post: kohtar@hig.se

Lantmäteriteknik

Ämnesansvarig
Mohammad Bagherbandi, professor
Tel: 026-64 84 19
E-post: modbai@hig.se

Samhällsplanering, Geografi och Geomatik

Ämnesansvarig
Anders Brandt, universitetslektor
Tel: 026-64 84 18
E-post: sab@hig.se