CLIP

Nyheter före 2012

  1. före 2012

 CLIP-seminarier

* Nyindustrialisering
* Human Lean Center 
* Re-industrialisering
* Intelligent produktion
* Det goda partnerskapet.
* Intelligent Outsourcing
Läs mer om seminarierna här


Jonas Gustavsson från Sandvik

Presentationerna från seminarietPDF (pdf, 24 MB)

  Publicerad av: Liselotte Laurila

CLIP