CLIP

Artikel i Gefle Dagblad

Gefle dagblad skriver om vikten av utvecklad logistikkunskap i Gästrikland.

http://gd.se/ledare/debatt/1.5272817-fortsatta-logistiksatsningar-kravs-i-gastrikland

  Publicerad av: Zara Lindahl

CLIP