CLIP

Forskning om ledarskap och lean

Jonas Renström försvarade med framgång sin licentiatavhandling om Senior ledning och lean, som lades fram vid HIG och KTH den 24 februari 2015.


Läs mer här.

Datum: 2016-02-11