CLIP

Lars Bengtsson intervjuad i Ingenjören

I senaste numret av ”Ingenjören” (nr 1, 2016, sid 58ff), under temat ”Made in Sweden”, intervjuas Professor Lars Bengtsson om hans studier kring outsourcing.

Datum: 2016-03-09