CLIP

Bengt Halling intervjuas om Human Lean

I senaste numret av WE intervjuas Bengt Halling om Högskolans forsknings- och utvecklingsarbete inom Human Lean. I numret finns även en intervju med Mikael Bergman, chef för tråddrageriet på Fagersta Stainless. Företaget har fått stöd av Högskolan i sitt leanarbete och tråddrageriets personal har bl.a. fått praktisk utbildning i Human Lean Center. Se sidorna 36-41 i WE 1/2016PDF (pdf, 7 MB)


Datum: 2016-03-15