CLIP

Seminarium om digitalisering och Lean

CLIP arrangerade 8 juni 2017 ett välbesökt seminarium på temat digitalisering och Lean med b la Sandvik, Lagan Plast och Produktionslyftet.

Läs mer här