CLIP

Friends of CLIP

  

Friends of CLIP är kompetensnätverket inom logistik och innovativa processer.

Du är välkommen som medlem i CLIP både som enskild person och som företag eller organisation.

Som medlem får du:

  • Inbjudan till samtliga CLIP´s offentliga arrangemang
  • Tillgång till kompetensstöd
  • Tillgång till logistikfokuserad kontaktperson som identifierar företagets behov och önskemål
  • Påverka CLIP´s verksamhet via partnerträffar   

Medlemsskapet är gratis!

Anmäl dig här
 
Kontakta CLIP för att få tillgång till logistikfokuserad kontaktperson som identifierar ditt företags behov och önskemål

Kontakt

Kommunikation

Gunnar Herdin
E-post:  gunnar.herdin@hig.se
Telefon:  076-0207600
Avdelningen för Industriell utveckling
Akademin för teknik och miljö


  Publicerad av: Bengt-Olof Lundinger

CLIP