CLIP

Vad erbjuder CLIP?

Näringslivsrelevant forskning och utveckling

 • Gemensamma projekt    
 • Industridoktorander

Utbildning       

 • Företagsanpassade kurser    
 • Vidareutbildning vid HiG

Kompetensstöd       

 • Bollplank       
 • Resurspersoner

Studentarbeten       

 • Anpassade projektarbeten     
 • Examensarbeten

Nätverk med företag och forskare

Kunskapsspridning       

 • Seminarier, föreläsningar       
 • Tillgång till forskningsresultat     
 • Logistikkonferenser    
Beskrivning Clip

  Publicerad av: Lili Andre

CLIP