Seminarier

  

CLIP anordnar seminarier kring olika teman. Seminarierna syftar till att sprida goda idéer, metoder och koncept som kan stärka regionens näringsliv och organisationer.

  Publicerad av: Bengt-Olof Lundinger