Nyindustrialisering 2 okt 2015

CLIP har genomfört ett mycket uppskattat och välbesökt seminarium på temat "Nyindustrialisering - Vägar mot hållbar produktion och konkurrenskraftiga industriföretag". Seminariet hölls under Företagarforum i Göransson Arena, Sandviken den 2 oktober, 2015.


Nedan återfinner Ni program och bilder som visades under dagen.

PROGRAM (ladda ned programmet härPDF (pdf, 460 kB))

Sandviks satsningar på hållbar produktion och framtida möjligheter 
Petra Einarsson, Sandvik Material Technology. PresentationPDF (pdf, 2 MB)
Avveckling eller utveckling? Aktuella trender kring produktion. Lars Bengtsson och Robin von Haartman, HiG/CLIP och KTH. PresentationPDF (pdf, 2 MB)
Därför tillverkar vi i Sverige. Insikter från företag i Sverige. Magnus Runnbeck, Klas Eriksson, Business Sweden. PresentationPDF (pdf, 554 kB).
Vi satsar på nyindustrialisering och svensk produktion. Om satsningen  Produktion 2030 och Made in Sweden. Cecilia Warrol, Teknikföretagen. PresentationPDF (pdf, 2 MB)
Att skapa uthållig konkurrenskraft med Lean som grund. Effekter i 200 företag. Birgitta Öjmertz, Produktionslyftet. PresentationPDF (pdf, 929 kB)
Vinnovas satsningar på nyindustrialisering. Jens von Axelsson, VINNOVA. PresentationPDF (pdf, 3 MB).
Uppsummering och diskussionav vägar mot hållbar produktion. Inspel från publik och medverkande

Seminariet arrangerades av CLIP/HiG i samarbete med VINNOVA och Produktionslyftet.
Mer information, kontakta: lars.bengtsson@hig.se, tel. 070-6312391 


  Publicerad av: Lars Bengtsson