Lean har visat sig vara en framgångsrik filosofi och ett fruktbart angreppssätt inom en rad olika verksamheter. Men hur börjar man? Hur får vi med hela organisationen? Hur håller vi liv i förändringsprocessen över tiden?Under seminariet fokuserar vi på utmaningar kring införandeprocessen och får ta del av erfarenheter från såväl industriell som offentlig verksamhet.

Talare under seminariet

Lars Bengtsson, CLIP
Hans Reich, Produktionslyftet och Chalmers Industrihögskola
Anders Hugnell, föreståndare KTH Leancentrum
Annica Blomqvist, kvalitets- och miljöansvarig, mekanotjänst i Ljusdal AB
Peter Andersson, produktionschef SVV, Sandvik Primary Products
Göran Modin, överläkare och verksamhetschef Vo Ortopedi, Södersjukhuset AB
Gert Frick, VD JMAC och ordförande i Lean Forum

Seminariet innehöll utöver föreläsningar också en paneldiskussion, samt avslutas med lunch och mingel.

Dokumentation från seminariet

Inledning Lars Bengtsson, CLIPPDF (pdf, 376 kB)
Vad är Lean? Hans Reich, ChalmersPDF (pdf, 587 kB)
Lean hos Mekanotjänst. Anders HugnellPDF (pdf, 1 MB) och Annica BlomqvistPDF (pdf, 2 MB).
Lean hos Sandvik, Peter Andersson, SandvikPDF (pdf, 124 kB)
Att införa Lean i vården. Göran Modin, SödersjukhusetPDF (pdf, 310 kB)
Kommentarer. Gert Frick, JMAC och Lean ForumPDF (pdf, 1 MB)

Professor Lars Bengtsson
E-post:  Lars.Bengtsson@hig.se
Telefon:  026-64 88 02
Avdelningen Industriell utveckling,
ATM / Högskolan i Gävle

Senior rådgivare, Gunnar Herdin
E-post: gunnar.herdin@hig.se
Avdelningen Industriell utveckling,
ATM / Högskolan i Gävle

  Publicerad av: Bengt-Olof Lundinger