CLIP-seminarium om Strategiskt inköp

Den 2 september genomförde CLIP i samarbete med SILF och Vinnova ett seminarium om strategiskt inköp. Runt 130 besökare deltog. Stora och små företag, offentlig verksamhet samt forskare föredrog utifrån respektive verksamhet hur inköp ska kunna bidra till organisationens strategiska inriktning och värdeskapande.

  1. Detaljerat programPDF (pdf, 106 kB)

Professor Lars Bengtsson
E-post:  Lars.Bengtsson@hig.se
Telefon:  026-64 88 02
Avdelningen Industriell utveckling,
ATM / Högskolan i Gävle

Senior rådgivare, Gunnar Herdin
E-post: gunnar.herdin@hig.se
Avdelningen Industriell utveckling,
ATM / Högskolan i Gävle

  Publicerad av: Lars Bengtsson