Gunnar Herdin, Senior rådgivare
 Avd: Avdelningen för industriell utveckling, IT och samhällsbyggnad
 Telefon:
 Mobil: 076-020 76 00
 E-post: gunnar.herdin@hig.se
 Rum: 11:436

Muhammad Abid, Universitetsadjunkt
 Avd: Industriell ekonomi
 Telefon: 648183
 Mobil: -
 E-post: muhammad.abid@hig.se
 Rum: 11:438

Jamila Alieva, Doktorand
 Avd: Industriell ekonomi
 Telefon:
 Mobil: 070-770 93 76
 E-post: jamila.alieva@hig.se
 Rum: 11:317

Bo-Lennart Andersson, Universitetsadjunkt
 Avd: Industriell ekonomi
 Telefon: 648495
 Mobil: -
 E-post: bo.lennart.andersson@hig.se
 Rum: 11:441

Lars Bengtsson, Professor
 Avd: Industriell ekonomi
 Telefon: 648802
 Mobil: 070-631 23 91
 E-post: lars.bengtsson@hig.se
 Rum: 11:432

Chris Dominic, Universitetslektor Logistik
 Avd: Industriell ekonomi
 Telefon:
 Mobil: 070-160 90 54
 E-post: chris.dominic@hig.se
 Rum: 11:436

Stefan Eriksson, Universitetsadjunkt
 Avd: Industriell ekonomi
 Telefon: 648106
 Mobil: -
 E-post: stefan.eriksson@hig.se
 Rum: 11:433

Lea Fobbe, Forskningsassistent
 Avd: Industriell ekonomi
 Telefon:
 Mobil: 070-408 51 90
 E-post: lea.fobbe@hig.se
 Rum: 11:603a

Åsa Hadin, Doktorand
 Avd: Industriell ekonomi
 Telefon: 648848
 Mobil: 070-685 16 88
 E-post: asa.hadin@hig.se
 Rum: 11:509

Bengt Halling, Universitetsadjunkt
 Avd: Industriell ekonomi
 Telefon: 648824
 Mobil: -
 E-post: bengt.halling@hig.se
 Rum: 11:608a

Katarina Hansson Andersson, Universitetsadjunkt
 Avd: Industriell ekonomi
 Telefon: 648455
 Mobil: -
 E-post: katarina.hansson@hig.se
 Rum: 11:443

Per Hilletofth, Gästprofessor
 Avd: Industriell ekonomi
 Telefon:
 Mobil: -
 E-post: per.hilletofth@hig.se
 Rum: 11:317

Hannah Hjerpe, Universitetsadjunkt
 Avd: Industriell ekonomi
 Telefon:
 Mobil: 073-713 45 09
 E-post: hannah.hjerpe@hig.se
 Rum: 11:317

Amer Jazayrli, Doktorand
 Avd: Industriell ekonomi
 Telefon:
 Mobil: 070-313 67 36
 E-post: amer.jazayrli@hig.se
 Rum: 11:608b

Rodrigo Lozano, Forskare
 Avd: Industriell ekonomi
 Telefon:
 Mobil: 073-461 83 56
 E-post: rodrigo.lozano@hig.se
 Rum: 11:439

Rose Marie Löf, Universitetsadjunkt
 Avd: Industriell ekonomi
 Telefon: 648896
 Mobil: -
 E-post: rose-marie.lof@hig.se
 Rum: 11:442

Lars Löfqvist, Universitetslektor
 Avd: Industriell ekonomi
 Telefon: 648742
 Mobil: -
 E-post: lars.lofqvist@hig.se
 Rum: 11:444

Camilla Niss, Universitetslektor
 Avd: Industriell ekonomi
 Telefon: 648801
 Mobil: 073-460 98 90
 E-post: camilla.niss@hig.se
 Rum: 11:434

Göte Olsson, Professor
 Avd: Industriell ekonomi
 Telefon:
 Mobil: -
 E-post: gote.olsson@hig.se
 Rum: 11:317

Kaisu Sammalisto, Universitetslektor
 Avd: Industriell ekonomi
 Telefon: 648794
 Mobil: 070-608 13 33
 E-post: kaisu.sammalisto@hig.se
 Rum: 11:435

Lykke Silwerbrand
 Avd: Industriell ekonomi
 Telefon:
 Mobil: -
 E-post: lykke.silfwerbrand@hig.se
 Rum:

Ioana Stefan, Doktorand
 Avd: Industriell ekonomi
 Telefon:
 Mobil: 076-052 18 16
 E-post: ioana.stefan@hig.se
 Rum: 11:438

Lennart Söderberg, Projektledare
 Avd: Industriell ekonomi
 Telefon:
 Mobil: -
 E-post: lennart.soderberg@hig.se
 Rum: 11:416

Robin von Haartman, Universitetslektor
 Avd: Industriell ekonomi
 Telefon: 648975
 Mobil: 073-241 49 39
 E-post: robin.vonhaartman@hig.se
 Rum: 11:440

Ming Zhao, Universitetslektor
 Avd: Industriell ekonomi
 Telefon: 648817
 Mobil: 073-082 29 06
 E-post: ming.zhao@hig.se
 Rum: 11:431

Ola Wiklund, Projektsamordnare-KTP
 Avd: Kansliet för samverkan, internationalisering och innovation
 Telefon:
 Mobil: 070-541 27 00
 E-post: ola.wiklund@hig.se
 Rum: 11:317

Gabrielle Streit, Utbildningsadministratör
 Avd: Kurs- och programadministration
 Telefon: 648813
 Mobil: -
 E-post: gabrielle.streit@hig.se
 Rum: 12:218

Kaisu Sammalisto, Vicerektor för hållbar utveckl
 Avd: Rektors kansli
 Telefon: 648794
 Mobil: 070-608 13 33
 E-post: kaisu.sammalisto@hig.se
 Rum: 11:435