Maskinteknik innefattar hela produktkedjan från idé till färdig komponent där helhetsperspektivet är en viktig faktor. Huvudmomenten i produktkedjan är produktutveckling, konstruktion och tillverkningsteknik.
Utbildningen är projektbaserad där vissa studentprojekt fokuserar på verkliga problem i närliggande industrier. Här får studenterna knyta an till en eventuell framtida anställning.
Ämnet maskinteknik har 8 anställda.
  

Programutbildningar

Program som finns inom ämnet maskinteknik på Högskolan i Gävle är:

  


Våra lokaler

Personalen har arbetsrum dels i hus 11 (Munin) på plan 4, dels i det nybyggda laboratoriet (hus 45) väster om huvudbyggnaderna.  
  

Kontakt

Maskinteknik

Ämnesansvarig
Kourosh Tatar, universitetslektor
Tel: 026-64 81 57
E-post: kohtar@hig.se