Lars Bengtsson

Lars Bengtsson

Professor
Industriell ekonomi

E-post: lars.bengtsson@hig.se

Telefon:
Direkt: 026-64 88 02
Mobil: 070-631 23 91

Forskning

Min forskning kretsar kring innovationsledning, produktionsstrategier, outsourcing och organisering i industriella företag. 


Aktuella forskningsprojekt

  • ​Snabba innovativa företag i nya ekonomier
  • Design av globala försörjningskedjor i  svenska industriföretag (Dogs)
  • Centrum för logistik och innovative produktion, CLIP
  • Kunskapsintegration och innovation i internationella företag, KITE
  • Innovationsledning - Continuous Innovation Survey, CINet
  • Inköpsstrategier och dess effekter - International Purchasing Survey, IPS .
  • Europeiska tillverkningsenkäten, EMS
  • Öppen innovation, OIS

Senaste publikationerna

Söderberg, L., Bengtsson, L. & Kaulio, M. (2017). A model for outsourcing and governing of maintenance within the process industry. Operations Management Research, 10 (1), 20-32. 10.1007/s12063-016-0121-0 [Mer information]
Kaltenbrunner, M., Bengtsson, L., Mathiassen, S. & Engström, M. (2017). A questionnaire measuring staff perceptions of Lean adoption in healthcare : development and psychometric testing. BMC Health Services Research, 17 (1). 10.1186/s12913-017-2163-x [Mer information]
Carlsson, I. & Bengtsson, L. (2017). Developing system supplier capability by integrating knowledge with customers. International Journal of Logistics Systems and Management. [Accepted] [Mer information]
Agostini, L., Bengtsson, L., Lazzarotti, V., Manzini, R., Nosella, A. & Stefan, I. (2017). Open innovation with scientific partners and patenting: the moderating role of the internal context for innovation. Proceedings of IFKAD 2017, 12th International Forum on Knowledge Asset Dynamics, St. Petersburg, 7-9 June 2017. [Mer information]
Agostini, L., Bengtsson, L., Lazzarotti, V., Manzini, R., Nosella, A., Pellegrini, L. & Stefan, I. (2017). Open innovation with scientific partners andpatenting: the moderating role of the internal context for innovation. . [Mer information]
Lars Bengtsson