Yury Shestopalov

Yury Shestopalov

Professor 
Akademin för teknik och miljö

E-post: yury.shestopalov@hig.se

Telefon:
Växel: 026-64 85 00
Direkt: 026-64 89 18

Aktuell forskning

Matematiska metoder för elektromagnetisk fältteori, partiella differentialekvationer, numeriska  metoder, inversproblem, ickelinjär analys, lösningsmetoder för storskaliga problem med osäkra data inriktade mot superdatorer; olika applikationer inom teoretisk elektroteknik inklusive vågutbredning i ickelinjära media, nya dielektriska material, optik, samt kontaktmekanik. Forskningsintressena inkluderar riskanalys och beslutsfattande metoder samt matematikdidaktik. 

Senaste publikationerna

Podlipenko, Y. & Shestopalov, Y. (2017). Guaranteed estimation of solutions to Helmholtz transmission problems with uncertain data from their indirect noisy observations. Radio Science. 10.1002/2017RS006293 [Mer information]
Smolkin, E. & Shestopalov, Y. (2017). Nonlinear Goubau line : analytical-numerical approaches and new propagation regimes. Journal Electromagnetic Waves and Applications, 31 (8), 781-797. 10.1080/09205071.2017.1317036 [Mer information]
Beilina, L., Bondestam Malmberg, J., Cristofol, M. & Shestopalov, Y. (2017). Preface for the session "recent Progress in Electromagnetic Field Theory and New Trends in Inverse Problems". AIP Conference Proceedings, 1863. 10.1063/1.4992548 [Mer information]
Smith, P., Vinogradova, E. & Shestopalov, Y. (2017). A regularized approach to the calculation of thepropagation modes in a perturbed waveguide. 2017 International Conference on Electromagnetics in Advanced Applications (ICEAA). 10.1109/ICEAA.2017.8065627 [Mer information]
Smolkin, E., Shestopalov, Y. & Snegur, M. (2017). Diffraction of TM polarized electromagnetic waves by a nonlinear inhomogeneous metal-dielectric waveguide. 2017 International Conference on Electromagnetics in Advanced Applications (ICEAA). 10.1109/ICEAA.2017.8065508 [Mer information]
Yury Shestopalov