Yury Shestopalov

Yury Shestopalov

Professor 
Akademin för teknik och miljö

E-post: yury.shestopalov@hig.se

Telefon:
Växel: 026-64 85 00
Direkt: 026-64 89 18

Aktuell forskning

Matematiska metoder för elektromagnetisk fältteori, partiella differentialekvationer, numeriska  metoder, inversproblem, ickelinjär analys, lösningsmetoder för storskaliga problem med osäkra data inriktade mot superdatorer; olika applikationer inom teoretisk elektroteknik inklusive vågutbredning i ickelinjära media, nya dielektriska material, optik, samt kontaktmekanik. Forskningsintressena inkluderar riskanalys och beslutsfattande metoder samt matematikdidaktik. 

Senaste publikationerna

Smolkin, E. & Shestopalov, Y. (2017). Nonlinear Goubau line : analytical-numerical approaches and new propagation regimes. Journal Electromagnetic Waves and Applications, 31 (8), 781-797. 10.1080/09205071.2017.1317036 [Mer information]
Beilina, L., Bondestam Malmberg, J., Cristofol, M. & Shestopalov, Y. (2017). Preface for the session "recent Progress in Electromagnetic Field Theory and New Trends in Inverse Problems". AIP Conference Proceedings, 1863. 10.1063/1.4992548 [Mer information]
Podlipenko, Y. & Shestopalov, Y. (2016). Mixed variational approach to finding guaranteed estimates from solutions and right-hand sides of the second-order linear elliptic equations under incomplete data. Minimax Theory and its Applications, 1 (2), 197-244. Länk [Mer information]
Smolkin, E. & Shestopalov, Y. (2016). Numerical study of multilayered nonlinear inhomogeneous waveguides in the case of TE polarization. 2016 10th European Conference on Antennas and Propagation : EuCAP 2016: Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE). 10.1109/EuCAP.2016.7481782 [Mer information]
Ivanchenko, I., Khruslov, M., Popenko, N., Shestopalov, Y., Tripathy, M. & Derevyanchuk, E. (2016). Determination of effective permittivity of metamaterial antenna cells. 2016 10th European Conference on Antennas and Propagation : EuCAP 2016: Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE). 10.1109/EuCAP.2016.7481369 [Mer information]
Yury Shestopalov