Samverkan inom teknikområdet

Akademin har en omfattande tekniksamverkan med det omgivande samhället. Vårt syfte kan enkelt beskrivas som nyttiggörande – både för våra samverkanspartners men även för Högskolans utveckling.

Vår samverkan sker i studenternas utbildning på grund- och avancerad nivå, bland annat genom arbetsintegrerat lärande inom projektkurser, examensarbeten och Co-op-utbildning (Co-operative Education).

Genom vår forskning, som ofta är tillämpad forskning, finns samverkan genom exempelvis medfinansiering och industridoktorander. Vid Akademin för teknik och miljö erbjuds även uppdrag, utbildning eller tjänster inom teknikområdet.

Tekniksamverkan Utbildning inom Samverkan - Akademin för teknik och miljö Forskning inom samverkan - Akademin för teknik och miljö Uppdrag inom samverkan - Akademin för teknik och miljö

Närheten till näringslivet ger en ökad kvalitet i utbildning och forskning. Vi har snabba vägar till varandras verksamheter vilket föder nya idéer.
- Ulf Larsson, avdelningschef för bygg-, energi- och miljöteknik på Högskolan i Gävle

Aktuellt

Den 31 mars arrangerade vi för första gången en automationsdag. Tryck på länken nedan för att läsa mer om dagens innehåll.

Projektet Tekniksamverkan

Den första maj 2016 påbörjades ett projekt för att främja Högskolans samverkan på Akademin för teknik och miljö. Projektet pågår till november 2017 och finansieras av Tillväxtverket samt Akademin för teknik och miljö.

Teknikerjakten

I samarbete med Erik Johan Ljungbergs utbildningsfond driver Högskolan projektet Teknikerjakten. Syftet är att öka intresset för teknik, naturvetenskap samt entreprenörskap och aktiviteterna riktar sig till elever i grundskolan och studenter vid Högskolan. Projektet arbetar genom samverkan där länets skogsindustri är en viktig partner.

  Publicerad av: Emma Wiklund

Akademin för teknik och miljö