Samverkan inom teknikområdet

Akademin har en omfattande tekniksamverkan med det omgivande samhället. Vårt syfte kan enkelt beskrivas som nyttiggörande – både för våra samverkanspartners men även för Högskolans utveckling.

Vår samverkan återfinns inom såväl utbildning som forskning.

Våra studenter möter du genom utbildningar på grund- och avancerad nivå, bland annat genom arbetsintegrerat lärande inom projektkurser, examensarbeten och Co-op-utbildning (Co-operative Education).

Inom vår forskning, som ofta är tillämpad, finns samverkan genom exempelvis medfinansiering och industridoktorander. Vid Akademin för teknik och miljö erbjuds även uppdrag, utbildning eller tjänster inom teknikområdet.

Tekniksamverkan Utbildning inom Samverkan - Akademin för teknik och miljö Forskning inom samverkan - Akademin för teknik och miljö Uppdrag inom samverkan - Akademin för teknik och miljö

Närheten till näringslivet ger en ökad kvalitet i utbildning och forskning. Vi har snabba vägar till varandras verksamheter vilket föder nya idéer.
- Ulf Larsson, avdelningschef för bygg-, energi- och miljöteknik på Högskolan i Gävle

Aktuellt

Nu kan du följa oss på LinkedIn där vi berättar om aktuella aktiviteter och nyheter inom tekniksamverkan vid Högskolan. Sök på "Tekniksamverkan" eller använd länken:

Examensveckorna med redovisningar
Under veckorna 23-24 redovisade våra studenter sina examensarbeten och vi bjöd in näringslivet för att lyssna. Tack till Er som var med och gjorde presentationerna intressanta. Vi hoppas ni fick med er ny kunskap och hade en bra träff med studenterna.

Datum för några av höstens temadagar och aktiviteter
Redan nu planerar vi inför hösten och följande datum är aktuella för olika temadagar. Mer information kommer under sommaren.

  • Samhällsbyggnadsdagen 1 September
  • AR-dagen 28 September med geospatial informationsvetenskap och Augmented Reality
  • Co-op-dagen 23 November

Projektet Tekniksamverkan

Den första maj 2016 påbörjades ett projekt för att främja Högskolans samverkan på Akademin för teknik och miljö. Projektet pågår till november 2017 och finansieras av Tillväxtverket samt Akademin för teknik och miljö.

Teknikerjakten

I samarbete med Erik Johan Ljungbergs utbildningsfond driver Högskolan projektet Teknikerjakten. Syftet är att öka intresset för teknik, naturvetenskap samt entreprenörskap och aktiviteterna riktar sig till elever i grundskolan och studenter vid Högskolan. Projektet arbetar genom samverkan där länets skogsindustri är en viktig partner.

  Publicerad av: Emma Wiklund

Akademin för teknik och miljö