ENERGIGS konferens om Energieffektivisering i Gävleborg

Varmt välkomna till Högskolan den 16 november för att lyssna på Gävleborgsföretagens arbete med energieffektivisering såväl som Volvo CEs (Construction Equipment) hållbarhetschef samt arbetet med LEAN och energieffektivisering hos Dynamate och Scania.

Industriell energieffektivitet - en väg mot ökad produktivitet och stärkt konkurrenskraft!

Förbättrad energieffektivitet utgör tillsammans med ökad materialeffektivitet nyckelkomponenter i omställningen mot hållbara, klimatneutrala energisystem både lokalt, regionalt såväl som globalt. Högskolan i Gävle anordnar en regional energikonferens med inriktning mot små- och medelstora företag och energieffektivisering.

Datum: 16 november 2017
Plats: Högskolan i Gävle, lilla Jadwigasalen 12108
Klockan: 9:30-14:30
Anmälan: Via länken längst ner, anmälan senast den 9 november

Studenter, personal och externa representanter är välkomna!

Evenemanget är kostnadsfritt, vi bjuder på lunch och fika under dagen.

Dagens agenda

 • 9:30 Välkomtsfika och introduktion för dagen
  - Ida Johansson, Högskolan i Gävle
 • 10:00 Inledning och presentation om Högskolan
  - Ulf Larsson, Högskolan i Gävle
 • 10:20 LEAN, energi, ledarskap och värdeflöde
  - Per-Erik Johansson, seniorkonsult Dynamate
 • 11:00 Volvo CEs energieffektiviseringsarbete
  - Dr. Johan Wollin, global hållbarhetschef Volvo CE
 • 11:40 Energieffektivisering i praktiken del 1
  - Carina Tronelius, Bumax
 • 12:00 Lunch
 • 13:00 Energieffektivisering i praktiken del 2
  - Peter Persson och Örjan Bäcklund, Hexatronic
 • 13:20 Region Gävleborgs arbete med klimat- och energifrågorna
  - Mikael Lif, Strateg
 • 13:40 ENERGIG, ett projekt i samverkan med regionalt näringsliv.
  - Patrik Thollander och Nawzad Mardan, projektledare och vice projektledare för ENERGIG
 • 14:00 Tekniksamverkan
  - Emma Wiklund, Högskolan i Gävle
 • 14:15 Avslutning och sammanställning

Dela gärna evenemanget i era kanaler och bjud in vänner/kollegor.
Vi vill önska er varmt välkomna och ser fram emot att träffas!

Patrik Thollander, patrik.thollander@liu.se
Nawzad Mardan, nawzad.mardan@hig.se
Emma Wiklund, emawid@hig.se


Akademin för teknik och miljö