Avdelningar

Inom akademin för utbildning och ekonomi finns följande avdelningar och ämnesgrupper.

Akademin för utbildning och ekonomi