Företagsekonomi

Studier i företagsekonomi syftar till att höja företags effektivitet när man startar, driver och utvecklar sin verksamhet. Huvudkurserna ger kunskaper i ekonomistyrning, ledarskap och marknadsföring. Olika profilkurser ger i samband med vår forskning fördjupade kunskaper om internationella marknader, organisation, entreprenörskap, samt tillämpningar inom fastighetsbranschen.

Ekonomistyrning

Redovisning

Studier i redovisning syftar till att förbereda dig som student för arbetsuppgifter inom ekonomiadministration och revision.

För studier på avancerad nivå diskuteras frågor inom ekonomistyrning (intern redovisning) och utformning av extern redovisning.
 
Vad krävs för att bli revisor? För att bli revisor krävs det att vissa externa krav uppfylls. Dessa krav är satta av Revisorsnämnden och finns att läsa på deras hemsida. För att bli godkänd revisor kärvs tre års studier om 180 hp samt tre års praktisk utbildning hos en revisionsbyrå där handledningen sköts av en godkänd eller auktoriserad revisor. För att bli auktoriserad revisor krävs fyra års studier om 240 hp samt fem års praktiskutbildning hos en revisionsbyrå, där handledningen sköts av en auktoriserad revisor.
 
Möjliga karriärvägar

 • Ekonomichef
 • Ekonomiassistent
 • Controller
 • Revisor
 • Finansiering

Finansiering
Studier inom finansiering syftar till att ge dig som student en karriär inom de finansiella marknaderna. Målet är att du ska få träning i att identifiera, analysera och lösa finansiella problem inom företag, hos finansiärer, banker etc. Det som främst gås igenom är finansiell styrning, finansiering, värdering och riskhantering.
 
Möjliga karriärvägar

 • Finansfunktioner inom företag, kommun och statlig förvaltning
 • Konsult inom corporate finance
 • Banker och övrig finansiell sektor

Till sidans topp


Entreprenörskap


Entreprenörskap strävar efter att skapa idéer och omvandla dessa i handling. Entreprenörskap är viktigt inom såväl företag som myndigheter och ideella organisationer. Kurserna i entreprenörskap stärker den kreativa förmågan och kompetensen att genomföra idéer i handling.

Syftet med entreprenörskapsstudier är att förbereda dig som student att starta en verksamhet och att utveckla denna vidare. Kurserna behandlar dels centrala företagsfrågor inom marknad och organisation, dels frågor som berör individutveckling och samhällsbetingelser som påverkar entreprenörskap. Vi erbjuder kurser både på grundnivå och på avancerad nivå.

Möjliga karriärvägar

 • Egen verksamhet inom företag eller annan organisation
 • Verksamhets- och affärsutveckling
 • Rådgivning och utbildning

Till sidans topp


Fastighetsekonomi


Fastighetsekonomi kan ses som ett tillämpningsområde där kunskaper inom både företagsekonomi, nationalekonomi och juridik nyttjas. Gemensamt för de kurser som ingår i området är att de alla har fastigheter, och då ofta som förmedlings- och försäljningsobjekt, som utgångspunkt. Branschanpassade kurser i fastighetsförmedling och fastighetsvärdering utgör kärnan i verksamheten.
 
Fastighetsekonomis kurser utgör viktiga delar i Fastighetsmäklarprogrammet 180 hp och Ekonomisk fastighetsförvaltning 180 hp. Högskolan i Gävle har lång tradition av forskning och utbildning inom fastighetsekonomi och var t ex först i landet med att erbjuda fastighetsmäklarutbildning på högskolenivå. Den givna målsättningen är att erbjuda de för branschen och studenterna mest attraktiva fastighetsekonomiutbildningarna i landet.

Nära kopplade till avdelningens verksamhet finns två utbildningsprogram:

 • Fastighetsmäklarprogrammet, 180 hp (120 hp)
 • Ekonomisk fastighetsförvaltning, 180 hp

Möjliga karriärvägar

 • Fastighetsmäklare
 • Fastighetsförvaltare
 • Värderingsman

Till sidans topp

Management/Ledarskap


Studier inom detta område handlar om att förbereda dig som student för att inneha en ledarskapsbefattning där medvetenheten om mänskliga resursers strategiska roll är hög - i en global och mångkulturell affärsmiljö.

Personliga egenskaper spelar en central roll, med förmåga att handskas med det turbulenta och oförutsägbara; det innovativa och utmanande.

Samtidsanpassad ledarskaps- och organisationsteori integreras med identifierandet och utvecklandet av egna ledarskapspotentialer hos den studerande.

Möjliga karriärvägar

 • Företagsledare
 • Ledare inom offentliga organisationer
 • Projektledning
 • Trainee

Till sidans topp


Marknadsföring


Marknadsföring är mer än bara försäljning. Först måste du veta vem du vänder dig till och hur du vill uppfattas - det handlar om att bygga ett varumärke! Det handlar även om strategier för produktutveckling, prissättning och distribution. Dessutom gäller det att föra ut ditt budskap i rätt kanaler!
 
Syftet är att ge dig som student en helhetssyn på marknadsföringens roll i olika typer av företag och organisationer. Kurserna går även ut på att se kopplingen till dess verksamhet och strategi vad gäller planering, genomförande samt utvärdering.

Möjliga karriärvägar

 • Marknadsassistent
 • Marknadschef
 • Produktchef
 • Försäljningschef
 • Konsult

  Publicerad av: Carin Nordström

Akademin för utbildning och ekonomi
Kontakt

Ämnesansvarig


Akmal Hyder, Professor
Telefon: 026-64 86 31
Mobil: 070-284 86 31
E-post: ahr@hig.se
Rum: 61:306

Avdelningen för ekonomi


Vi finns i hus 61, Embla.

Telefon- och öppettider


Telefon: 026 - 64 85 00 (växel)
Måndag, tisdag, onsdag och fredag 09.00 - 12.00
Torsdag 13.00-15.00
e-post