Lasse Mårtensson
Lars Mårtensson

Lasse Mårtensson


Universitetslektor

E-post: lasse.martensson@hig.se

Telefon: 026-64 88 30
Mobil: 070-655 72 98 

Aktuell forskning

Vid årsskiftet inledde jag ett nytt projekt, vid namn Nya ögon på Sveriges medeltida skrivare (Riksbankens jubileumsfond, 2016–2020), med mig som projektledare. Detta är ett storskaligt projekt inom området digital paleografi, dvs. analys av skrift med digitala redskap. Syftet är att ge en fördjupad bild av de medeltida skrivarnas skrift och språk ur ett individuellt perspektiv. Vad skiljer t.ex. en skrivande individ från en annan? I vilka företeelser finner man de drag som är unika för en viss person? De resultat som utvinns i dessa studier kommer också att läggas till grund för en kartläggning av den medeltida svenska skriftens utveckling ur ett kronologiskt och geografiskt perspektiv.

Senaste publikationerna

Mårtensson, L. (2015). Maskinell identifiering av skrivtecken i medeltida handskrifter ur ett språkvetenskapligt perspektiv. Danske studier, 587, 109-120. [Mer information]
Mårtensson, L., Wahlberg, F. & Brun, A. (2015). Digital Palaeography and the Old Swedish Script : The Quill Feature Method as a Tool for Scribal Attribution. Arkiv för nordisk filologi, 130, 79-100. [Mer information]
Mårtensson, L. (2015). Digital paleografi och den medeltida skriften i Sverige : En introduktion samt en applikation. Kungl. Humanistiska vetenskaps-samfundet i Uppsala = Annales Societatis litterarum humaniorum regiae Upsaliensis. [Mer information]
Mårtensson, L. & Veturliði, Ó. (red.) (2015). Scripta Islandica : Isländska sällskapets årsbok 66/2015. Uppsala: Uppsala universitet. 242 s. (Scripta Islandica 66) Länk [Mer information]
Wahlberg, F., Mårtensson, L. & Brun, A. (2016). Large scale continuous dating of medieval scribes using a combined image and language model. Proceedings - 12th IAPR International Workshop on Document Analysis Systems, DAS 2016. S. 48-53. 10.1109/DAS.2016.71 [Mer information]
Lasse Mårtensson