Akademin för utbildning och ekonomi

Studentinformation

Kursfrågor

Vänd dig till akademikansliet med frågor om kursinnehåll, registreringar, kurslitteratur, tentamen på annan ort. Gemensam e-post för kursadministrativa ärenden: kurs-aue@hig.se

I Studentportalen kan du bland annat registrera dig på kurser som du är antagen till och se dina studieresultat. Om du har frågor om anmälan till tentamen här på campus, kontakta Studentcentrum.

 


Kursplaner

Akademin för utbildning och ekonomi