Avdelningen för utbildningsstöd

Högskolekyrkan

Högskolekyrkan finns för dig som är student eller anställd vid Högskolan i Gävle. Du är välkommen med livets alla frågor, oavsett vad du tror på eller inte tror. Tillsammans får vi söka sammanhang där vi får möjlighet att dela erfarenheter av livet med varandra. Dialog med människor av skilda trosuppfattningar, traditioner och religioner är en självklarhet.

På högskolan möts varje dag människor i olika åldrar, med olika bakgrund, kulturer, traditioner, ideologier och tro, en mångfald som hela tiden är i förändring. Kanske har man som student just flyttat hemifrån, till en ny stad eller rent av ett nytt land. Nya erfarenheter och ny kunskap utmanar och ställer krav. Studieresultat ska presteras och i det sociala livet ska man helst vara lyckad. Allt detta nya kan ställa frågor kring den egna identiteten, vem är jag och vad vill jag i livet? Har jag valt rätt studieinriktning, kan jag få arbete, hur kan det bli i framtiden? Studietiden kan vara spännande men också kännas pressande och osäker, det är en tid av möjligheter men också av prövning. I denna miljö finns Högskolekyrkan närvarande. I möte och samtal, genom reflektion kring liv och yrkesval, i stillhet och tystnad får vi tillsammans dela erfarenheter av livet med varandra, ett delande som kan fördjupa och berika studietiden.

  • Högskolekyrkan i Gävle är ekumenisk ,här finns en präst från Svenska kyrkan och en pastor från Equmeniakyrkan. Kontakt med andra samfund och andra religioner förmedlas självklart.
  • Högskolekyrkan i Gävle vänder sig till studenter och anställda oavsett religion, nationalitet eller sexuell läggning — troende eller inte troende.
  • Högskolekyrkan erbjuder enskilda samtal, lektionsmedverkan kring livsfrågor samt meditationer och avslappning i högskolans Stilla rum.

 

Högskolekyrkan önskar dig
välkommen till höstterminen!

Friskvård för själen - tyst meditation
Välkommen till Stilla rummet 51:112.
Rummet är alltid öppet för stillhet, bön och meditation.

Tyst meditation - öppen gruppVälkommen till Heliga Trefaldighets kyrka måndagar kl 12:30-12:50.

Samtal
Oavsett vad du tror eller inte tror är du välkommen till enskilt samtal. Det kan gälla alt som berör livet, är nära och personligt. Inga journaler förs och så klart gäller tystnadsplikt. Ring eller mejla för att boka tid.

Gudstjänstgemenskap - Tomasmässa
Söndagar kl 18 i Tomaskyrkan.
En gudstjänst i enkelhet och närhet.
Vill du hjälpa till och bidra på något sätt kontakta mig per mail eller telefon!

Kontakt

Rickard Borgenback, studentpräst (Svenska kyrkan)
Tel: 026-170581
E-post: rickard.borgenback@svenskakyrkab.se

Marianne Lundin, studentpräst (Svenska kyrkan)
E-post: marianne.lundin@hig.se 
Tel: 026-17 05 63

Avdelningen för utbildningsstöd