Examen

Yrkesexamen på avancerad nivå

Specialistsjuksköterskeexamen

Specialistsjuksköterskeexamen med angivna inriktningar uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 60 högskolepoäng med undantag av inriktningen mot distriktssköterska, där examen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 75 högskolepoäng. Därtill ställs krav på av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som sjuksköterska.

Inriktningar:

  • Anestesi
  • Intensivvård
  • Distriktssköterska
  • Äldre
  • Psykiatrisk vård
Examen