Samverkan

Samverkan

Högskolan i Gävle vill bidra till tillväxt och en hållbar utveckling genom att samarbeta med företag, organisationer och andra aktörer i regionen.

Vi hjälper dig gärna att hitta samarbeten med våra forskare, lärare och studenter. Det finns flera möjligheter att samverka med Högskolan i Gävle och här presenteras ett urval.


Samarbeta med studenter

Att samarbeta med studenter ger dig tillgång till ny kunskap och möjlighet att utveckla din verksamhet. Se också samarbetet som ett led i ert framtida rekryteringsarbete.

Samarbeten med studenter kan ske genom till exempel examensarbeten, uppsatser, projektarbeten och fadderföretagande, men även via arrangemang som studiebesök och företagsträffar.

Samarbeta med våra studenter

Samarbeten inom forskning

Högskolan i Gävle har ett stort intresse av att samverka inom forskning med företag, organisationer och offentliga aktörer och har flera forskarutbildade lärare som aktivt bedriver forskning.

Kontakta oss så berättar vi vad ett forskarsamarbete kan innebära för dig. Vi hjälper dig med kontakter, finansieringsfrågor och skapar arenor för möten.

Samarbeta med forskare och lärare


Jag var nyfiken, men även lite skeptisk till om en forskare skulle kunna tillföra vårt företag något av värde. Det kunde det med råge. Vi lade ner relativt lite tid men fick otroligt mycket tillbaka.

Chef vid ett mindre företag angående sitt samarbete med forskningen och doktoranden Lars Löfqvist, Högskolan i Gävle.

Kompetensutveckla din personal

Högskolan erbjuder kompetensutveckling och vidareutbildning till kommuner, myndighet, organisationer och företag. Vi erbjuder enstaka föreläsningar, kortare och längre kurser. Vi skräddarsyr gärna utbildningsinsatser utifrån era önskemål och behov.

Kompetensutveckling och uppdragsutbildningar

Vi hjälper dig att utveckla din idé!

Är du uppfinnare eller innovatör? Vid Högskolan i Gävle hittar du resurser som kan ge din idé luft under vingarna.

Eller har du en affärsidé som du vill utveckla? Vi kan hitta rätt kunskap och bollplank för dina affärsidéer också. Kontakta oss gärna!

Innovation och affärsutveckling

Samverkansnytt - vårt nyhetsbrev


Ja tack! Jag vill gärna prenumerera på nyhetsbrevet och fyller i mina uppgifter nedan:

User information
  Publicerad av: System

Samverkan