Collage med bilder

Utbildningar för yrkesverksamma

Högskolan i Gävle vill aktivt delta i utvecklingen av regionens företag och organisationer och bland annat genom att erbjuda kompetensutveckling och vidareutbildning till kommuner, myndighet, organisationer och företag. Vi erbjuder enstaka föreläsningar och seminarier såväl som längre poänggivande kurser. Här kan du läsa mer om de utbildningar som erbjuds och hur du ansöker.

Skräddarsytt eller inom ordinarie utbud

Du kan antingen välja att läsa kurser som finns i det ordinarie utbudet. I utbudet finns kurser inom flera olika ämnesområden som passar den som redan finns i arbetslivet. Kurserna söks då via www.antagning.se, och ansökningsdatumen är 15 april eller 15 oktober.

Det går även att skräddarsy och anpassa uppdragsutbildning efter behov. Det finns också färdiga uppdragsutbildningskurser.

Gemensamt är att all utbildning sker på akademisk nivå med förankring i forskningen.

Aktuella utbildningar

UPPDRAGSUTBILDNING

Ortopediska sjukdomar/trauman ur ett medicinskt- och vårdande perspektiv, 30 hp


Högskolan i Gävle har tillsammans med ortopedkliniken inom Region Gävleborg tagit fram en kurs för dig som vill ha fördjupade kunskaper inom ortopedi och ortopedisk omvårdnad. Kursen ges på avancerad nivå.

Kursen ger dig som sjuksköterska flera verktyg att bedriva ett patientsäkert arbete inom arbetsgruppen såväl som med andra samarbetspartners inom vården.

UPPDRAGSUTBILDNING

Handledarutbildning, 7,5 hp

Kursen "Handledning i klinisk omvårdnad" riktar sig enbart till anställda inom TioHundra med akademisk yrkesexamen inom vård- eller sociala sektorn som handleder eller vill handleda studenter. Kursen kommer att ges i Norrtälje på Campus Roslagen.

UPPDRAGSUTBILDNING

Grundläggande psykoterapiutbildning med systemisk familjeterapeutisk och relationell inriktning , 45 hp


Högskolan i Gävle erbjuder en utbildning för dig som vill få fördjupade kunskaper om behandlingsarbete med barn och familjer. Utbildningen passar även dig som är intresserad av att vidareutbilda dig till psykoterapeut.

Utbildningen sker under fyra terminer och hålls samman av kursledare Görel Fred. I utbildningen deltar framstående föreläsare inom området.

UPPDRAGSUTBILDNING

Coaching i ledarskap, 7,5 hp

Du som är chef, team- eller projektledare kan i denna kurs utveckla och utmana ditt ledarskap till att bli mer tydligt med fokus på mål och resultat. Du får inblick och praktik i coachnngens tearier, grunder och förutsättningar.

LÄRARFORTBILDNING

Kurser inom Lärarlyftet och Förskolelyftet

Högskolan har lång erfarenhet av att utbilda lärare och erbjuder fortbildning för dig som redan är lärare. Här kan du läsa mer om:

Produktionslyftet

Lean produktion

– en 18 månaders förändringsresa!
Produktionslyftet erbjuder företag ett utvecklingsprogram på 18 månader, ett program som utvecklar företagens egen inneboende förmåga att förbättra sin konkurrenskraft. Vi tillämpar principer som bygger på Lean, men utgångspunkten är företagens egna styrkor och värderingar.

Kontaktperson och mer om Produktionslyftet

Kontakt

Vill du ha mer information om våra uppdragsutbildningar kontakta:

Akademin för hälsa och arbetsliv
Anna Jansson Åkerson
Tel: 026-64 87 90
E-post: anna.jansson@hig.se

Akademin för teknik och miljö
Anna Näsman
Tel: 026-648988
E-post: anna.nasman@hig.se

Akademin för utbildning och ekonomi
Anna Bäcklund
Tel: 026-648602
E-post: anna.backlund@hig.se

  Publicerad av: Veronica Liljeroth

Samverkan