Samverkan

Kontakta oss

Vill du samarbeta inom utbildning eller forskning? Det finns flera vägar till samverkan med Högskolan. Här finner du några kontakter som även kan hjälpa dig att hitta den samarbetsform som kan passa dig.

Strategiskt samverkansstöd

Joakim Helmbrant
Specialist samverkan
Telefon: 026-648905
E-post: joakim.helmbrant@hig.se

Samverkansansvariga på akademierna

Anna Jansson Åkerson, Akademin för hälsa och arbetsliv
Tel: 026-648790
E-post: anna.jansson@hig.se

Anna Näsman, Akademin för teknik och miljö
Tel: 026-648988
E-post: anna.nasman@hig.se

Anna Bäcklund, Akademin för utbildning och ekonomi
Tel: 026-648602
E-post: anna.backlund@hig.se

Andra kontakter på akademierna

Akademin för hälsa och arbetsliv

VFU Socionomprogrammet
Erika Ehn
Tel: 026- 648247
E-post: erika.ehn@hig.se

VFU Sjuksköterskeprogrammet och Specialistsjuksköterskeprogrammet
Anita Nyström
Tel: 026-648290
E-post: anita.nystrom@hig.se

Projektledare ASK -  Arena för social kunskapsutveckling
Bo Söderquist
Tel: 026-648231
E-post: bo.soderquist@hig.se

Akademin för teknik och miljö

Samverkansansvarig och samordnare Co-op
Magnus Lemoine
Tel: 026-648902, 073-0708902
E-post: magnus.lemoine@hig.se

CLIP - Centrum för logistik och innovativ produktion
Gunnar Herdin
Tel: 076-020 76 00
E-post: gunnar.herdin@hig.se

Akademin för utbildning och ekonomi

Regionalt Utvecklingscentrum, RucX
ruc@hig.se

VFU Lärarprogrammet, verksamhetssamordnare
Lisa Sjöström Wallin
Tel: 026-648994, 070-2128994
E-post: liselotte.s.wallin@hig.se

VFU Lärarprogrammet administratör
Ann-Charlotte Wikström
Tel: 026-64 84 90, 070-4411795  
E-post: ann-charlotte.wikstrom@hig.se

  Publicerad av: Veronica Liljeroth

Samverkan