Genomförda seminarier - Forskarna på slottet

Forskarna på slottet var en seminarieserie som arrangerades av Högskolan i Gävle och Länsstyrelsen Gävleborg med syftet att skapa en mötesplats för forskning och näringsliv.

Slutrapport

De fyra genomförda seminarierna finns beskrivna i en slutrapport. Här hittar du också intervjuer med forskare och företagare som berättar om sina erfarenheter av samverkan och vad de tyckte om kvällarna på slottet.

10 mars 2015

Tema: Att skapa konkurrens- och innovationskraft genomhållbara och förtroendefulla affärsrelationer

Forskare som föreläste under kvällen var Professor Aihie Osarenkhoe, Dr Jens Eklinder, Dr Agneta Sundström, Dr Lars-Johan Åge

29 januari 2015

Tema: Byggd miljö— energianvändning i små- och medelstora företag

Fokus för kvällen var forskning, företagande, god arbetsmiljö, innovation och samarbete.

Forskare som föreläste under kvällen var Peter Karlsson, forskningsingenjör och Energikartläggare på. Patrik Thollander, docent i energisystem. Bahram Moshfegh , professor i energisystem på Högskolan i Gävle. 

30 oktober 2014

Tema: Vad vinner företag och medarbetare på en god arbetsmiljö?

Fokus för kvällen var forskning, företagande, god arbetsmiljö, innovation och samarbete.

Forskare som föreläste under kvällen var Svend Erik Mathiassen är professor i belastningsskadeforskning och forskningsledare inom Högskolans satsning på hälsofrämjande i arbetslivet samt Per Lindberg forskare inom ämnet Arbetshälsovetenskap och Pär Gussman, chef för personal och verksamhetsutveckling vid Sandviken Energi,

6 maj 2014

Tema - Hur kan vi arbeta med innovationer, utveckling av spännande produkter och kommersialisering?

Det var den övergripande frågan för det första tillfället av Forskarna på slottet. De inbjudna företagen kom från olika verksamheter i länet som kunde ha intresse av samarbeten inom det aktuella temat.

Forskare som föreläste under kvällen var Magnus Isaksson, Professor i elektronik och Lars Löfqvist, Doktor inom innovationsmetodik


  Publicerad av: Helen Karlsson

Samverkan

Kontakt

Anna Jansson Åkerson
Högskolan i Gävle
026-64 87 90
anna.jansson@hig.se

Klara Wirdby
Länsstyrelsen Gävleborg
010- 225 12 92
klara.wirdby@lansstyrelsen.se