Föreläsare - Forskarna på slottet

Forskarna på slottet är en seminarieserie som arrangeras av Högskolan i Gävle, Länsstyrelsen Gävleborg och Region Gävleborg med syftet att skapa en mötesplats för forskning och näringsliv.

Forskarna på slottet den 23 februari

Tema: Hållbar logistik och infrastruktur


Magnus Ernström, projektledare för elvägsprojektet på Region Gävleborg berättar om världens första elväg på E16 mellan Kungsgården och Sandviken. Han visar hur samarbetet mellan forskning och tillämpning ser ut, hur de förstärker varandra, vilka möjligheter som finns för näringslivet i regionen och om nästa steg i elvägsprojektet.

Lars Löfqvist och Camilla Niss, forskare från CLIP (Centrum för Logistik och Innovativ Produktion) vid Högskolan i Gävle berättar om den studie de påbörjat av elvägsprojektet, vilken fokuseras på innovationsupphandling och innovationsstödjande leverantörer. 

Stephan Barthel, forskare i hållbar stadsplanering vid Högskolan i Gävle och vid Stockholm Resilience Centre pratar om hur den hållbara staden kan skapas. Förtätning är högst aktuellt inom stadsplanering för att lösa energifrågor och tillgänglighet. Samtidigt växer insikten om naturområdens roll för vuxnas och inte minst barn välbefinnande, hälsa och lärande. Stephan önskar samarbeten mellan arkitekter, ekologer, psykologer och sociologer för att med bred kompetens utforma hållbara stadsmiljöer.

  1. Läs mer om Stephans forskning 

 

Amer Jazayrli, doktorand i hållbar logistik med inriktning mot hållbarhet. Hans forskning handlar om samverkan mellan logistikköpare och logistikoperatörer med målet att uppnå hållbarhet. Forskningen undersöker även de huvudsakliga drivkrafterna och hindren för hållbarhetsarbete i aktörernas relationer samt hur man genom samordning kan nå en grönare leveranskedja. (seminariet är på engelska, men Amer svarar på frågor på svenska).

Kontakt

Irene Lundvik, Länsstyrelsen Gävleborg
010-225 13 21, irene.lundvik@lansstyrelsen.se

Johanna Esplund, Högskolan i Gävle
070-090 27 83, johanna.esplund@hig.se

  Publicerad av: Zara Lindahl

Samverkan