Föreläsare - Forskarna på slottet

Forskarna på slottet är en seminarieserie som arrangeras av Högskolan i Gävle, Länsstyrelsen Gävleborg och Region Gävleborg med syftet att skapa en mötesplats för forskning och näringsliv.

Forskarna på slottet den 9 maj

Tema:
Dagens unga och framtidens arbetsliv

I dagens arbetsliv efterfrågas kompetent arbetskraft. Branscher och arbetsgivare försöker på olika vis locka till sig rätt medarbetare. Hur får vi ungdomar och andra intresserade av företag och verksamheter i vår region? Hur behåller vi arbetskraften? Vi bjuder in till en kväll med inspiration och dialog kring dessa frågor.

Birgit Lindgren Ödén är religionssociolog, universitetslektor och fil dr och har forskat kring ungdomars värderingar och hur dessa följer med upp i vuxenålder. Birgit kommer att resonera kring hur ungdomars värderingar påverkar synen på arbetslivet, hur arbetslivet kan lära av våra ungdomar och hur vi möter varandra i arbetslivet. Detta för att skapa attraktiva och hållbara arbetsplatser.

  1. Läs mer om Birgits forskning

Eva Boman och Margareta Petrusson kommer utifrån sina erfarenheter resonera kring hur arbetsplatser kan arbeta med sitt varumärke som arbetsgivare för att lyckas rekrytera arbetskraft för morgondagens utmaningar? Vi får också en inblick i hur Högskolans PA-program samarbetar med arbetsgivare.

Margareta Petrusson har arbetat som HR-direktör och är idag lärare på Högskolans Personal- och arbetslivsprogram.

Eva Boman är fil dr i tillämpad psykologi och utbildningsledare för Personal- och arbetslivsprogrammet vid Högskolan i Gävle.

Ung Företagsamhet (UF) är framgångsrika i att få ungdomar i Gävleborg entreprenöriella. Med hjälp av UF deltar en panel med ungdomar för att ge sin bild av inträdet på arbetsmarknaden.

Kontakt

Victoria Bonnevier, Länsstyrelsen Gävleborg
010-225 12 82, victoria.bonnevier@lansstyrelsen.se

Johanna Esplund, Högskolan i Gävle
070-090 27 83, johanna.esplund@hig.se

  Publicerad av: Zara Lindahl

Samverkan