Genomförda seminarier

Här hittar du dokumentation från seminarieserien Forskarna på slottet som genomförs under 2016/17

Tema Hälsofrämjande arbetsliv

22 november 2016

Medverkade gjorde:
Sam Larsson,
professor i socialt arbete och en av forskningsledarna inom forskningsprofilen Hälsofrämjande arbetsliv. Han visade på vad området innebär och vilken betydelse forskningen har för företag och organisationer i samhället. Ta del av Sams presentationPDF (pdf, 1.8 MB)

Helena Jahncke, doktor i psykologi, forskar inom ämnet Arbetshälsovetenskap. Hon gav exempel på hur forskning och näringsliv kan mötas för att hitta verktyg att skapa framtidens hälsofrämjande arbetsplats. Exemplen är från de fleråriga forskningsprojekt hon driver i samarbete med Trafikverket. Ta del av Helenas presentationPDF (pdf, 2.1 MB)

Annica Björkman,  leg. sjuksköterska och lektor i vårdvetenskap och
biträdande utbildningsledare för specialistsjuksköterskeprogrammen vid Akademin för hälsa och arbetsliv. Annicas forskning utgår från arbetsmiljö, kommunikation och patientsäkerhet. Hon har samverkat med 1177 Vårdguiden och forskat utifrån telefonsjuksköterskors villkor och arbetsmiljö. Ta del av Annicas presentationPDF (pdf, 962.8 kB)

Samverkan