Samverkan

Finn era framtida medarbetare här!

Co-op är en utbildningsform där studier varvas med arbetsperioder. Du som företagare får därmed möjligheten till en tidig kontakt med framtidens medarbetare genom att skicka in en platsannons och välja ut en student som söker från utbildningen.

Cooperative Education, Co-op-utbildning, innebär ett nära samarbete mellan student och företag där studenten varvar teori med betalda arbetsperioder (Co-op-perioder) på ett företag. I praktiken innebär det att studenten läser en treårig utbildning på fyra år eftersom Co-op-perioderna utgör nästan ett år. Studieformen har utvecklats i USA för ca 100 år sedan och är en beprövad form av inlärning.

Fördelar för Co-op-företag

Det finns flera fördelar för företag att samverka med Högskolan i denna arbetsintegrerade utbildning. Några fördelar är:

  • Ett effektivt sätt att rekrytera
  • Introduktion och upplärning under studietiden
  • Studenten ses som anställd och inte praktikant
  • Studenten kan bidra med ny kunskap
  • Delaktighet i utbildningen
  • Examensarbete på företaget
  • Sommarjobb

Bra för både student och företag

Det är en fördel för studenten att komma ut på arbetsmarknaden med nya teoretiska kunskaper och dessutom med relevant arbetslivserfarenhet. Vi tror att företagen också anser att det är en bra kombination eftersom studenten får chansen att "växa in" i företagskulturen. 

Kontaktperson på Högskolan

Som Co-op-företag har du en kontaktperson på Högskolan som hjälper dig med dina frågor och funderingar. Tillsammans ser vi till att studenterna blir nöjda med sin utbildning och Co-op-plats. Målsättningen är att våra studenter blir goda ambassadörer för både företaget och Högskolan.

Nyfiken på att bli ett Co-op-företag?

Är ditt företag intresserad av att bli ett Co-op-företag och vill veta mer vad det innebär så tveka inte att kontakta oss. Vi söker både små och stora företag som vill vara med och samverka inom utbildningsformen.

I november ordnas även Co-op-dagen där du får mer information om tidigare studenters erfarenheter och arbetsperioder, möter årets ettor och träffar nyckelpersoner vid Högskolan.

Hämta Co-op-handboken

Här hittar ni praktisk information och aktuella datum för kommande arbetsperioder inom Co-op-utbildningarna:

 

Kontakt

Magnus Lemoine, Samordnare, Co-op

Telefon 026-64 89 02
Mobil 073-070 89 02
E-post men@hig.se

Anna Näsman, Samverkansansvarig
Akademin för teknik och miljö

Telefon 026-648988
Mobil 070-338 84 91
E-post ananan@hig.se

Annika Eklund
Telefon 026-648755
Mobil 073-980 80 54
E-post aed@hig.se

Samverkan