Högskolan i Gävle
Samverkan

Fadderverksamhet

Positivt för både arbetsgivare och student


Fadderverksamheten vid Högskolan innebär att arbetsgivare erbjuder studenter att genomföra projektarbeten i kurser och program i nära samarbete. Detta gör att ni som företag, kommun, myndighet eller organisation kan få er verksamhet belyst ur olika perspektiv.

För studenten är det en chans att lära känna och knyta värdefulla kontakter med arbetsgivare som intresserar dem och en chans att få tillämpa sina kunskaper ute i arbetslivet.

Högskolan i Gävle har idag fadderföretag och fadderorganisationer inom bland annat Personal- och arbetslivsprogrammet.

Publicerad av: Zara Lindahl

Sidansvarig: Per-Arne Wikström

Sidan uppdaterades 2015-02-02

Kontakt
Anna Näsman
Handläggare samverkan
Tel: 026-648790
E-post: anna.nasman@hig.se

Publicerad av: Zara Lindahl

Sidansvarig: Per-Arne Wikström
Sidan uppdaterades 2015-02-02