Anpassad tentamen

Om du har funktionshinder (t ex dyslexi, syn- eller hörselskada) och behöver särskilda hjälpmedel som stöd under en skriftlig tentamen så finns möjlighet till det.

Beslut om pedagogiskt stöd

För att få en anpassad tentamen krävs först ett Beslut om pedagogiskt stöd.

  1. Ansök om beslut om pedagogiskt stöd

När du påbörjar en kurs

När du börjar en ny kurs ansvarar du själv som student för att ta kontakt med examinator i god tid för att diskutera din examination. Ta gärna kontakt och visa ditt Beslut om pedagogiskt stöd redan vid kursstart.

När du ska skriva din första tentamen på kursen

Du fyller i samråd med examinator i blanketten Beslut om anpassad tentamenPDF (pdf, 309 kB), som du ska lämna till Studentcentrum. Studentcentrum ansvarar anpassningar av din tentamen eller omtentamen.

Senast tre veckor före tentamensdagen lämnar du in blanketten Beslut om anpassad tentamen till Studentcentrum (receptionen i hus 22). Du kan också skanna in blanketten och skicka den per e-post till studentcentrum@hig.se.

  1. Beslut om anpassad tentamen (blankett)PDF (pdf, 309 kB)

Anmäl dig till tentamen eller omtentamen

Anmäl dig via https://kronox.hig.se senast 10 dagar före tentamensdagen. För att du ska kunna få det stöd du behöver krävs att du har anmält dig i tid.

Ca en vecka före tentamensdagen får du ett mejl från oss med information om sal, i förekommande fall.

Vad händer om jag lämnar in blanketten för sent?

Tyvärr kan vi inte garantera det stöd du behöver om blanketten kommer in för sent.

Hur länge gäller blanketten?

Du behöver bara lämna in en blankett per kurs, även om kursen har flera tentor. Du behöver inte lämna in blanketten en gång till, om du ska skriva en omtentamen.

Blanketten gäller under din studietid vid Högskolan i Gävle.

För dig som läser på distans

Om du ska skriva din tentamen på ett studiecentrum, kontaktar du dem tre veckor före tentamensdagen. Lämna in blanketten och information om ditt namn, kurs och tentamensdatum.

Har du frågor om anpassad tentamen?

Välkommen att kontakta oss på studentcentrum@hig.se eller använd webbformuläret nedan.