Efter tentamen

Rättning av tentamen

Tentan ska normalt rättas inom 15 arbetsdagar och inrapporteras i Ladok senast tre arbetsdagar efter avslutad rättning. Resultat blir då synligt för dig i Studentportalen.

När din tentamen har rättats och betyget har rapporterats in blir ditt skriftliga prov en allmän handling. Högskolan får antingen lämna ut provet till dig mot kvittens eller behålla det. I det senare fallet har vem som helst rätt att titta på provet eller få en kopia mot betalning enligt avgiftsförordningen, om inte sekretess föreligger.

Omtentamen

Omtentamen sker normalt 5-6 veckor efter ordinarie tentamen. Under två veckor i augusti erbjuds normalt en omtentamen för de kurser som givits under föregående läsår. Undantag förekommer. Tiden mellan meddelande av tentamensresultat och omtentamen ska vara längre än två veckor och bör vara kortare än sex veckor.